RODO

Ty skupiasz się na biznesie, my skupiamy się na RODO

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem Państwa firmy, placówki, organizacji do wdrożenia systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnego z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Po realizacji naszej usługi Państwa organizacja będzie w pełni przygotowana do ewentualnej kontroli z UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Firma również będzie działała w zgodzie z literą prawa i wymogami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia z zakresu budowania i wdrażania bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Podczas naszej pracy w ramach wszystkich działań podejmowane są następujące kroki

  • Audyt Danych Osobowych
  • Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
  • Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji IOD (opcjonalnie)

Audyt Danych Osobowych

W celu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz innych dokumentów wymaganych prawem, niezbędne jest poznanie procesów w ramach których przetwarzają Państwo dane osobowe. Po zakończeniu czynności audytowych, definiowane są Państwa potrzeby oraz działania jakie należy podjąć, aby przystosować proces do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi do Państwa działalności.

Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach usługi przygotowujemy i wdrażamy dokumentację w postaci:

  • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja tych upoważnień
  • Wzory umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi z Państwa firmą
  • Aktualizujemy regulaminy usług, klauzule zgód na zbieranie danych osobowych, klauzule obowiązku informacyjnego
  • Politykę prywatności
  • Innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji IOD

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, przetwarzających dane osobowe. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom  praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie do wymogów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia jest elastyczny i dostosujemy go do Państwa potrzeb.
Szkolenie ma charakter warsztatów oraz otwartej dyskusji. Nasi trenerzy chętnie dzielą się wiedzą. Przykładami i tematami rozmów są przypadki z życia wzięte, często przeniesione na realia działania Państwa organizacji.

Zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu kompleksowych Systemów Ochrony Danych Osobowych. W razie potrzeby możemy udostępnić referencje z różnych obszarów działalności. 

Zadowolonych Klientów

Lat doświadczenia

Szkoleń branżowych

Audytów bezpieczeństwa