Funkcja IOD

Przejęcie funkcji IOD – czyli kompleksowy outsourcing

Państwo skupiają się na biznesie, my skupiamy się na ochronie danych osobowych.

Wyróżnia nas ponad 10 lat doświadczenia. Funkcję IOD (dawniej ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji) pełnimy w wielu podmiotach już od 2010 roku. Chętnie udostępnimy referencje.

Realizujemy wdrożenia w taki sposób, że firma/organizacja rozwija się biznesowo i skupia się na swojej głównej działalności a my realizujemy wdrożenie „RODO” w sposób kompleksowy ale prawie przezroczysty.

Obsługujemy takie podmioty jak:

 • placówki oświatowe
 • sądy i prokuratury
 • inne instytucje i podmioty publiczne
 • branża reklamowa (outdoor oraz internet, w tym social media)
 • placówki medyczne
 • instytucje szkoleniowe
 • moda i fotografia (wizerunek)
 • oraz wiele innych

Outsourcing funkcji IOD (Inspektora Ochrony Danych) to sprawdzona i akceptowana przez UODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Usługa ta poprzedzona jest wykonaniem audytu oraz wdrożeniem zaleceń oraz wymaganej dokumentacji w zakresie danych osobowych.

Zalety powierzenia nam funkcji IOD

 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania
 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych

Do przykładowych zadań realizowanych w ramach usługi należą:

Monitorowanie przestrzegania RODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii oraz prawa polskiego o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;

Przejęcie odpowiedzialności

przejęcie odpowiedzialności w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych
identyfikacja i aktualizacja zbiorów danych osobowych;

Wsparcie Zamawiającego

wsparcie Zamawiającego w przeprowadzeniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania;

Weryfikacja klauzul zgód

Weryfikacja klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych, a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnych zmian lub opracowanie właściwych dokumentów i klauzul;

Analiza

analiza stosowanych przez Zamawiającego techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Prowadzenie rejestru

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Wsparcie w zarządzaniu

Wsparcie w zarządzaniu upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych

Zarządzanie ewidencją

Zarządzanie ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Opracowanie szkoleń

Opracowanie szkoleń w wersji elektronicznej dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Udział w kontrolach

Udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z organem nadzorczym

Udział w kontrolach

Udział w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez innych administratorów danych

Nadzorowanie

Przygotowanie, weryfikacja lub opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach

Reprezentację ADO

Reprezentację ADO podczas kontroli inspektorów UODO

Zgłaszanie naruszenia

Nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłaszanie organowi nadzorczemu, naruszenia przetwarzania danych

Analiza sytuacji

Analiza sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w systemie informatycznym

Rekomendowanie zmian

Rekomendowanie zmian mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia sytuacji naruszenia ochrony danych

Audyty bezpieczeństwa

wewnętrzne okresowe i incydentalne audyty bezpieczeństwa

Zadowolonych Klientów

Lat doświadczenia

Szkoleń branżowych

Audytów bezpieczeństwa