serwis komputerowy Warszawa

Ochrona Danych Osobowych

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem Państwa firmy, placówki, organizacji do wdrożenia systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnego z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Po realizacji naszej usługi Państwa organizacja będzie w pełni przygotowana do ewentualnej kontroli z GIODO. Firma również będzie działała w zgodzie z literą prawa i wymogami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Podczas naszej pracy w ramach wszystkich działań podejmowane są następujące kroki: 

Audyt Danych Osobowych 

W celu wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz zarejestrowania zbiorów danych w GIODO, niezbędne jest poznanie procesów w ramach których przetwarzają Państwo dane osobowe. Po zakończeniu czynności audytowych, definiowane są Państwa potrzeby oraz działania jakie należy podjąć, aby przystosować proces do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami ustawowymi do Państwa działalności.

Wdrożenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

W celu lepszej kontroli oraz zabezpieczenia danych osobowych, rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku nakłada na każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, obowiązek prowadzenia specjalnie w tym celu przygotowanej dokumentacji. W ramach usługi przygotowujemy i wdrażamy dokumentację w postaci:

  • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja tych upoważnień
  • Wzory umów powierzenia danych osobowych z podmiotami współpracującymi z Państwa firmą
  • Innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, uchwała powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, umowy zachowania poufności, etc.)
    Powyższy komplet dokumentacji spełnia wszelkie wymogi ustawowe! 

Rejestracja wymaganych prawem zbiorów danych w GIODO

Zidentyfikowane zbiory danych zostają skatalogowane, opisane oraz zarejestrowane w GIODO (tam gdzie jest to wymagane). Zgłoszenie obejmuje przygotowanie kompletnych wniosków elektronicznych (podpisanych cyfrowo jeśli istnieje taka możliwość) oraz papierowych kopii gotowych do podpisania przez Administratora Danych lub przez wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych oraz pełnienia funkcji ABI  (opcjonalnie)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, przetwarzających dane osobowe. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. 
Program szkolenia jest elastyczny i dostosujemy go do Państwa potrzeb
Szkolenie oprócz normalnego wykładu ma charakter otwartej dyskusji. Nasi trenerzy chętnie dzielą się wiedzą. Przykładami i tematami rozmów są przypadki z życia wzięte, często przeniesione na realia działania Państwa organizacji. 

 

Zachęcamy do kontaktu. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu kompleksowych Systemów Ochrony Danych Osobowych. W razie potrzeby możemy udostępnić referencje z różnych obszarów działalności. 


Zaufali nam: